BLOG

Nowa pieśń o tenisie stołowym


Przebój zaśpiewali Jaroslav Břeský a František Raba jun. ,nazywa się Let´s Play.

Działalność dobroczynna


Nie zapominamy o tych, którzy nie mieli tyle szczęścia w życiu i los nie był dla nich korzystny.

Porównanie piłek plastikowych


My Państwu przynosimy świeże informacje o stanie piłek, jakości, wytrzymałości i cenie.