Testování pálek

Víme, že nabídka dřev, potahů a pálek je velmi široká a vybrat si tu správnou není vždy jednoduché. Proto jsme pro Vás připravili možnost zapůjčení testovacích pálek.

Pálky si můžete zkusit v našich prodejnách v Praze a Ostravě, kde máme přímo připravený stůl s robotem (zdarma). Nebo si je můžete nechat zaslat poštou (za půjčovné).

Seznam pálek  

ID Značka Název prkna Název potahu na F Název potahu na B Vratná záloha

Půjčovné

3S Stiga Offensive Classic Hybrid XH Hybrid M 4 600 Kč 200 Kč
4S Stiga Offensive Classic Tackiness Chop Tackiness Chop II 2 000 Kč 200 Kč
5S Stiga Offensive Wood NCT Cobra Kamikaze 2 500 Kč 200 Kč
6S Stiga Allround Wood NCT Tenergy 05 Energy absorber 2 000 Kč 200 Kč
8S Stiga Adidas Challenge Light Challenger Attack Baracuda 2 000 Kč 200 Kč
11S Stiga Allround wood NCT Liga Piranja FDtec 2 000 Kč 200 Kč
12S Stiga Allround Classic  Coppa X2 Coppa X2 3 000 Kč 200 Kč
14S Stiga Saive Control Saive Evo Saive Evo 1 500 Kč 200 Kč
15S Stiga Offensive Classic DNA PRO S Calibra LT Spin 3 000 Kč 200 Kč
18S Stiga Infinity VPS BlueGrip V1 BlueGrip R1 3 500 Kč 200 Kč
19S Stiga Ebenholz NCT V Sriver L Hellfire 5 500 Kč 200 Kč
20S Stiga Extreme - Offensive Classic Evo Evo 2 000 Kč 200 Kč
21S Stiga Cybershape Carbon
DNA Platinum M Dignics 05 9 500 Kč 200 Kč
0B Butterfly Korbel Japan OFF Rozena Rozena 4 400 Kč 200 Kč
1B Butterfly Korbel OFF Tenergy 19 Tenergy 05 Hard 3 500 Kč 200 Kč
2B Butterfly Timo Boll ALC Dignics 05 Tenergy 80 FX 8 000 Kč 200 Kč
3B Butterfly Korbel OFF Tenergy 05 FX Bryce Highspeed 3 500 Kč 200 Kč
4B Butterfly Primorac OFF- Dignics 80 Dignics 05 5 000 Kč 200 Kč
5B Butterfly Korbel OFF Tenergy 80 FX Rozena 3 500 Kč 200 Kč
6B Butterfly Profi Sriver L Sriver L 1 500 Kč 200 Kč
7B Butterfly Allround NEW Flextra Flextra 2 000 Kč 200 Kč
8B Butterfly Korbel OFF Dignics 09c Rozena 4 000 Kč 200 Kč
9B Butterfly Korbel OFF Glayzer
Glayzer 09c 4 000 Kč 200 Kč
10B Butterfly Ovtcharov Striker Lagnus Lagnus 1 300 Kč 200 Kč
11B Butterfly Ovtcharov Expert Lagnus Lagnus 1 500 Kč 200 Kč
12B Butterfly Ovtcharov Prime C Lagnus Lagnus 2 300 Kč 200 Kč
1D Donic Waldner Senso Carbon TTR-Killer (anti) Blue Grip S2 3 500 Kč 200 Kč
2D Donic Appelgren Allplay Senso Acuda S3 JP02 2 500 Kč 200 Kč
3D Donic Appelgren Allplay  Bluefire M2  Bluefire M3 2 500 Kč 200 Kč
4D Donic Waldner Senso V1 Acuda S1 Acuda S1 Turbo 2 500 Kč 200 Kč

 

*Červeně označené - aktuálně půjčené
*Modře označené - rezervované
*Zeleně označené - Novinka

 

Půjčovní řád

Úvodní ustanovení

Tento půjčovní řád upravuje práva a povinnosti mezi pronajímatelem společností STEN marketing s.r.o., se sídlem Zenklova 215, 180 00 Praha 8, IČO: 26469791 (dále jen pronajímatel) a nájemcem.
Předmětem nájemní smlouvy (dále jen „smlouva“) je zapůjčení pálek na stolní tenis pro účely testování.
Smlouva obsahuje seznam, počet a specifikaci pálek, celkovou cenu vratné zálohy, cenu půjčovného, termín zapůjčení určený datem vypůjčení a datem vrácení.

Všeobecné podmínky

1. Objednávka zapůjčení pálek se provádí osobně na pobočkách pronajímatele, telefonicky na čísle 222718279 nebo e-mailem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .
2. Vrátná záloha ve výši ceny pálky je splatná při převzetí pálek v hotovosti nebo na dobírku (v případě zasílání Českou poštou) a nájemce se tím zavazuje ke všem povinnostem vyplývajícím z tohoto půjčovního řádu.
3. Výše půjčovného je stanovena na 200 Kč / 1 pálku na dobu 1-4 dnů při osobním převzetí nebo na dobu 7 dnů v případě zasílání Českou poštou.
4. V případě nevrácení pálek ve stanoveném termínu je pronajímatel oprávněn účtovat 50 Kč / 1 pálku za každý započatý den prodlení.
5. V případě zaslání Českou poštou hradí nájemce poštovné ve výši 99 Kč vč. DPH. Při vrácení pálek je nájemce povinen je zaslat zpět na adresu Zenklova 215, 180 00 Praha 8 bez dobírky. Vratná záloha bude nájemci vrácena na účet bankovním převodem.
6. Pronajímatel nenese žádnou zodpovědnost za škody způsobené nájemcem. Při ztrátě či odcizení pálek se vratná záloha nevrací. Pálky nejsou v rámci smlouvy pojištěny proti neúmyslnému poškození či zničení.
7. V případě poškození zapůjčené pálky je zákazník povinen uhradit škodu dle stupně poškození. Za poškození se nebere běžné ohrání potahů.
8. Při vrácení pálky je vratná záloha, po odečtení půjčovného, vrácena zákazníkovi a to buď v hotovosti na prodejně nebo bankovním převodem (v případě zasílání Českou poštou).
9. Pálky není dovoleno žádným způsobem upravovat (brousit dřeva, sundavat, přelepovat či jinak manipulovat s potahy). V případě nedodržení tohoto zákazu a provedení změn na pálce bez souhlasu pronajímatele, má pronajímatel právo pálku zpět nepřevzít a nájemci nebude vrácena záloha ani mu nebudou proplaceny žádné náklady takto vzniklé.
10.Při předčasném vrácení pálek nevzniká nájemci nárok na vrácení nevyčerpané části půjčovného.
11.Pálku je nutné vrátit na té pobočce pronajímatele, ve které pálku převzal.
12.Nevrátí-li nájemce pálku do 14-ti dnů ode dne zapůjčení, propadá vratná záloha pronajímateli na zaplacení vzniklé škody. Tímto aktem se pálka stává majetkem nájemce.
13.Pronajímatel si vyhrazuje právo na změny v tomto půjčovním řádu.

Platnost půjčovního řádu od 1.3.2015.